کد خبر : 10829

سازمان ملل هشدار داد نظام بانکی افغانستان در خطر فروپاشی قرار دارد.

به گزارش پیام نو، سازمان ملل در گزارشی، فقدان نقدینگی در افغانستان را بزرگ‌ترین تهدید برای نظام بانکی کشور خوانده و هشدار داده و اعلام کرده در صورت دوام این وضعیت تا چند ماه آینده این نظام فروخواهد پاشید.

سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای حمایت از بانک‌های افغانستان شده‌است. در گزارش برنامه توسعه‌ای این سازمان آمده که آثار اقتصادی فروپاشی سیستم بانکی و در نتیجه تاثیر اجتماعی منفی آن بسیاری ویرانگر خواهد بود.

خروج شرکت‌های خارجی پس از تسلط طالبان بر کابل عامل سقوط آزاد اقتصاد وابسته افغانستان گفته شده‌است. این موضوع فشار بر سیستم بانکی را تشدید کرده که در نتیجه به اتخاذ سیاست تعیین سقف برداشت پول منجر شده‌است.

برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرده که نیاز است برای جلوگیری از فروپاشی نظام بانکی، مشکل ازدحام جمعیت و هجوم مردم برای برداشت پول به صورت فوری حل شود.

 وضع تحریم علیه طالبان حل مشکل سیستم بانکی افغانستان را بسیار پیچیده کرده‌است.

رییس برنامه توسعه‌ای سازمان ملل (UNDP) در افغانستان (عبدالله الدرداری) به رویترز گفت: «ما باید راهی پیدا کنیم تا مطمئن شویم اگر از نظام بانکداری حمایت می‌کنیم این به حمایت از طالبان تعبیر نشود.»

«ما در شرایطی قرار داریم که به همه گزینه‌های ممکن حتی آن‌هایی که سه ماه پیش برای ما قابل تصور نبود، برای یافتن یک راه ‌حل موثر فکر کنیم».

سیستم بانکی افغانستان پیش از به قدرت رسیدن طالبان نیز در معرض آسیب بود و این موضوع پس از تسلط این گروه بر کابل با قطع کمک‌های خارجی و مسدود شدن ذخایر بانک مرکزی از سوی امریکا تشدید شده‌است.

پیش از این، صلیب سرخ و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز کمبود پول نقد در افغانستان را مشکلی جدی خوانده و خواستار حل آن شده‌اند.

منبع: ایسنا

ارسال نظر