کد خبر : 5250

رویترز خبر داد:

یک هنرمند چینی در اعتراض به آنچه آن را محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا توصیف کرد دهان خود را با گیره و چسب بست. گفته می‌شود محدودیت‌های مورد اعتراض او سانسور و اعمال نظر رسانه‌ای در خصوص اخبار ویروس کروناست.

به گزارش پیام نو، یک هنرمند چینی در اعتراض به آنچه آن را محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا توصیف کرد دهان خود را با گیره و چسب بست. گفته می‌شود محدودیت‌های مورد اعتراض او سانسور و اعمال نظر رسانه‌ای در خصوص اخبار ویروس کروناست.

این هنرمند چینی ساکن شانگهای که به «برادر نات» معروف است در اعتراض به سانسور و اعمال نفوذ رسانه‌ای دولت چین در انتقال اخبار مربوط به ویروس کرونا دهان خود را با گیره‌های بزرگ آهنی و نوارچسب بست.

گفتنی است بارها شخصیت‌ها و رسانه‌های مختلف جهانی دولت چین را به تلاش برای جلوگیری از رسیدن اطلاعات کامل و دقیق در رابطه با ویروس کرونا، که منشأ آن تاکنون شهر ووهان چین اعلام شده، متهم می‌کنند؛ هرچند پکن به شدت بر بی‌پایه و اساس بودن این ادعا تاکید دارد.

c46658fd-7f1a-4124-973a-3395afd4962b

منبع: رویترز

ارسال نظر