کد خبر : 7642

رئیس‌جمهور آمریکا CNN را حرامزاده خطاب کرد.

به گزارش پیام نو، ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود گفت: هروقت شبکه CNN را باز می‌کنید تمام آنچه پوشش می‌دهد این است: کووید کووید بیماری کووید کووید!

می‌دانید چرا؟ می‌خواهند بگویند نروید رأی بدهید مردم خریدار این حرف‌ها نیستند.

شما آشغال حرامزاده اید!

ارسال نظر