کد خبر : 8120

با صدور بیانیه‌ای

ما از ایران می‌خواهیم که کاملا و مطابق با تعهدات هسته‌ای خود در برجام رفتار و عمل کند

پیام نو| تروئیکای اروپایی با صدور بیانیه‌ای، خواهان اجرای کامل تعهدات ایران در برجام شد. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه بریتانیا، تروئیکای اروپایی در بیانیه‌ای تاکید کرد: ما خواهان اجرای کامل تعهدات قانونی ایران بر اساس  پروتکل الحاقی  پادمانی بوسیله  فراهم کردن امکان دسترسی کامل و تکمیلی برای بازرسان آژانس به سایت‌های مورد نظر در ایران هستیم. ما از ایران می‌خواهیم که کاملا و  مطابق با تعهدات هسته‌ای خود در برجام رفتار و عمل کند و با پاسخ دادن کامل به تمام سوالاتی  که ممکن است  پس از تکمیل بررسی نمونه‌های در حال بررسی ایجاد شود  با آژانس همکاری کند.

منبع: ایلنا

ارسال نظر