کد خبر : 8667

سنگ تعیین نقطه مرزی مزاحم مسیر تراکتور این کشاورز بلژیکی بود.

 پیام نو| یک کشاورز بلژیکی مرز فرانسه و بلژیک را جابجا کرد. به گزارش بی‌بی‌سی، کشاورزی بلژیکی که با تراکتور در محدوده زمین‌های خود در حرکت بود، ظاهرا با سنگی که مشخص‌کننده نقطه مرزی است مواجه می‌شود و کلافه از مزاحمت سنگ در مسیر تراکتورش، آن را از سر راه برمی‌دارد و عملا آن را در قلمرو فرانسه قرار می‌دهد تا به این ترتیب، مرز دو کشور را ۲.۳ متر جابجا کند.

 مقامات دو طرف البته چندان موضوع را جدی نکرده اند. خوشبختانه فرانسه و بلژیک از بعد از شکست ناپلئون و معاهده کورتریک برای تعیین قطعی مرز در سال ۱۸۲۰، یکی دو قرن است تنش مرزی نداشته اند. این سنگ نیز از سال ۱۸۱۹ در آن نقطه بوده است. دیوید لوو، شهردار ارکولین بلژیک با اشاره به این که این کشاورز، بلژیک را بزرگتر و فرانسه را کوچک‌تر کرده است با خنده به خبرنگاران گفته است: «من که خوشحالم، شهرم بزرگتر شده است. اما شهردار بوسینیه‌سر‌روک [فرانسه] با من موافق نبود.» اورلیه ولونک، شهردار شهر فرانسوی همسایه گفته است احتمالا خواهند توانست از یک جنگ مرزی جدید اجتناب کنند.

 مقامات بلژیک قصد دارند با آن کشاورز تماس بگیرند و از او بخواهند خودش سنگ را سر جایش بگذارد. اگر او حاضر به این کار نشود، وزارت خارجه بلژیک ناچار خواهد بود کمیسیون مرزی فرانسه و بلژیک را که از ۱۹۳۰ غیرفعال بوده است، فرابخواند. البته اگر این کشاورز همکاری نکند، تحت پیگیرد قانونی نیز قرار خواهد گرفت.

 

 

ارسال نظر