کد خبر : 8795

معلم یک مدرسه راهنمایی در آیداهوی آمریکا با محبت توانست یک تیراندازی را متوقف کند.

به گزارش پیام نو، معلم یک مدرسه راهنمایی در آیداهوی آمریکا با محبت توانست یک تیراندازی را متوقف کند. دانش‌‌آموز دختر کلاس ششمی در این مدرسه با اسلحه در محیط مدرسه به راه افتاده بود و قصد کشتار داشت، اما بعد از شلیک به دو دانش‌آموز و یکی از کارکنان مدرسه به این معلم به نام کریستا نایتینگ رسید. 

نایتینگ بعد از شنیدن صدای شلیک‌ها، ابتدا دانش‌آموزانش را که برای امتحان آماده می‌شدند، به فرار هدایت کرده بود و سپس برای دیدن وضعیت یکی از تیرخورده‌ها وارد راهروی مدرسه شده بود که تیرانداز را دید. این معلم به آرامی و با حرف‌زدن با این دانش‌آموز اسلحه را از او گرفت و سپس او را به آغوش کشید، تا زمانی که پلیس از راه برسد. به لطف دخالت این معلم، این تیراندازی که می‌توانست فاجعه‌ای همانند کلمباین یا دیگر نمونه‌های تیراندازی در مدارس باشد، با تنها سه زخمی که هیچ کدام در وضعیت خطرناکی نیستند، به پایان رسید.

بعد از این اتفاقی موجی از حمایت از سراسر کشور به سمت این معلم سرازیر شده است و بسیاری تلاش کرده اند با ارسال مبالغی پول از او تشکر کنند اما او هدایا را نپذیرفته است.

ارسال نظر