کد خبر : 9698

ویدئویی از کابل

ویدئویی که یکی از شهروندان کابل گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است

پیام نو| ویدئویی که یکی از شهروندان کابل گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است، نیروهای گروه تروریستی طالبان را در حالی نشان می‌دهد که چند نفر را به زور در صندوق عقب چند ماشین سوار می‌کنند و می‌برند.

گروه تروریستی طالبان در پی حمله به پایتخت افغانستان و پس از فرار رئیس‌جمهور قانونی از کشور، مدعی تشکیل دولت و اداره افغانستان شده است.

ارسال نظر