کد خبر : 9724

بخشنامه طالبان درباره ازدواج، تحصیل و کار زنان:

مولوی محمد حسن آخوند رئیس وزرای طالبان در بخشنامه جدید دولت اسلامی طالبان که "خطاب به ملت شهید پرور افغانستان" نوشته شده تکلیف کار، تحصیل و ازدواج زنان را مشخص کرده است.

در بخشنامه جدید طالبان آمده است:

"برای تحکیم اخلاق اسلامی تمام دختران بالای بیست سال شوهر داده شود. تمام زنان بیوه زیر ۳۵ سال که شوهرهایشان در نظام قبلی کشته شده، به نکاح مجاهدین امارات اسلامی در می آیند. از تمام والدین و ملت شهید پرور افغانستان خواسته می شود دختران بالای ۱۸ سال خود را تا شروع پوهنتون ها و مکاتب شوهر داده و برای حفظ اخلاق اسلامی با محرم شرعی شان به پوهنتون ها و مکاتب روانه کنند."

منبع:اعتمادآنلاین

ارسال نظر