معصومه عطایی قربانی اسیدپاشی در گفت‌وگو با پیام نو:

پدرشوهر سابقم بازنشسته یکی از ارگان‌های نظامی است، اصلا انتظار چنین نقشه‌ای را از ایشان نداشتم. ایشان کاملا با قوانین…