| 05:44   
کد خبر : 12629

در بررسی های متفاوت و تجربه‌های متعددی که داشتم متوجه شدم بسیاری از مدیران وقتی واحدی را تاسیس یا نیرویی را استخدام میکنند،انتظار تغییر محسوس دارند در حالیکه در بسیاری از موارد به نتیجه مطلوب مدنظر خود نمیرسند.

پیام نو| برای آنکه از بقیه متمایز بود،راههای مختلفی وجود دارد،اما به گمانم مهمترین آنها دوری از کلیشه هایی است که در تمامی حرفهها وجود دارد.شاید خیلی از سازمانها واحدهای منابع انسانی،مالی،بازاریابی،روابط عمومی،تحقیق و توسعه و ... داشته باشند،اما آیا صرف  توسعه چارت سازمانی عامل موفقیت است؟

در بررسی های متفاوت و تجربه‌های متعددی که داشتم متوجه شدم بسیاری از مدیران وقتی واحدی را تاسیس یا نیرویی را استخدام میکنند،انتظار تغییر محسوس دارند در حالیکه در بسیاری از موارد به نتیجه مطلوب مدنظر خود نمیرسند.دلیل ساده است چون بینش مدیران درگیر کلیشههایی است که آنها را محصور کرده است و فراموش کردهاند نوآوری کلید موفقیت در کسب و کار است و توجه به موضوعات انگیزشی و هیجان و  خلاقیت میتواند بهره وری را در سازمان بالا ببرد به طوریکه در واحدهایی همچون منابع انسانی که اکثرا درگیر کلیشهها و کارهای روزمرهاند،گاهی نوآوری تمایزهای بزرگ برای کسب و کارها ایجاد میکند که از دید مشتریها و رقبا نیز پنهان است.

در فیلم کوتاه گزینش، خانم چیساز به خوبی این موضوع را به نمایش گذاشته است.

 

ارسال نظر