| 11:50   
کد خبر : 15919

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: یک بنگاه اقتصادی دارای کارت بازرگانی که در پایان سال بخواهد کارت خود را تمدید کند، مثلا باید ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی بدهد.

به گزارش پیام نو، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: یک بنگاه اقتصادی دارای کارت بازرگانی که در پایان سال بخواهد کارت خود را تمدید کند، مثلا باید ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه ۴ در هزار را به اتاق بازرگانی بدهد.

حریری گفت:‌ اما نظارت‌ها بر اتاق بازرگانی آنقدر ضعیف است که اگر مسئول اتاق بازرگانی انسان ناسالمی باشد، می‌تواند با دریافت رشوه ۵۰ میلیارد تومانی، به جای آن ۳۰۰ میلیارد تومان، ۱۰۰ میلیارد تومان از بنگاه اقتصادی دریافت کند؛ یعنی ۱۵۰ میلیارد تومان هم برای آن بنگاه باقی می‌ماند! رخ دادن این اتفاق، شدیدا محتمل است و شواهدی وجود دارد که در چند مورد هم اتفاق افتاده است.

ارسال نظر