کد خبر : 4424

تصاویر این ذره‌بین برای همه مناسب نیست اما برای آنهایی که هنوز روح و جانشان به هشدار و امنیت حساس است؛ لازم است.‌‌

 

گریه‌ها و چشم انتظاری پلاسکو را یادتان هست؟‌

مصیبت آتش و انتظار که یک نفر از داخل ساختمان پیامک داده؟‌

اتفاق خیلی دوری نیست همین زمستان سال ۹۵.‌

از آن نزدیک‌تر همین چند روز پیش در نزدیکی تجریش. انفجاری که جان ۱۹ نفر دیگر را گرفت. آنهایی که بیش‌تر کادر متخصص درمانی بودند. زوجی که تازه ۲۵ خردادماه ازدواج کرده بودند.‌

پزشکانی که سالیان زحمت تخصص این روزها را کشیده بودند و مردمی که برای درمان و نه خفه شدن به کلینیک سینااطهر آمده بودند.‌

تصاویر این ذره‌بین برای همه مناسب نیست اما برای آنهایی که هنوز روح و جانشان به هشدار و امنیت حساس است؛ لازم است.‌‌

‌چه کسی مسئول امنیت ساختمان‌های شهری ماست تا در انفجار، آتش و خفگی جان ندهیم؟


ارسال نظر