کد خبر : 4479

محتوا و تصاویری که قطعا روز ما را خراب می‌کنند اما روزگاری‌ست که زندگی زنان را سیاه کرده است.‌

هشدار: محتوا و تصاویر این کلیپ مناسب همه نیست. عذر را ما برای محتوای دلخراش و ناراحت‌کننده این ذره‌بین بپذیرید.‌

محتوا و تصاویری که قطعا روز ما را خراب می‌کنند اما روزگاری‌ست که زندگی زنان را سیاه کرده است.‌

امید داریم روشنگری اندک ما کمی نور به روزهای تاریک بیندازد.

ارسال نظر