کد خبر : 4694

شاید شما هم نمی‌دانستید که غیرمستقیم می‌توانید عامل مرگ بیش از 50 نفر باشید.‌‌

پیام نو| شاید شما هم نمی‌دانستید که غیرمستقیم می‌توانید عامل مرگ بیش از 50 نفر باشید.‌‌

داستان قاتلان و ناقلان بی‌علامت را ببینید

ارسال نظر