کد خبر : 4888

در ذره‌بین امروز به سرنوشت هزاران ایرانی پرداخته‌ایم.

 

در ذره‌بین امروز به سرنوشت هزاران ایرانی پرداخته‌ایم. مقوله ای که برخی بیش از 18 سال از عمر خود را صرف آن می‌کنند و این روزها در گرو پرسشی بدون پاسخ مانده است

 


 

ارسال نظر