کد خبر : 9500

۸ برش از ۸ سال ریاست‌جمهوری

دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به پایان رسید

پیام نو| دوران ۸ ساله ریاست‌جمهوری حسن روحانی به پایان رسید. دورانی پر از فراز و نشیب، پر از اتفاق و پر از روزها و شب‌هایی که در نگاه رو به عقب به دولتش، به خاطر خواهند آمد. به بهانه پایان ۸ سال ریاست‌جمهوری روحانی، نگاهی گذرا می‌کنیم به ۸ برش از ریاست‌جمهوری او، از مذاکرات هسته‌ای و برجامش تا اعتراضات متعددی که در دوران او رخ داد.

ارسال نظر