نتایج انتخابات مقدماتی نیوهمپشایر

مرحله دوم انتخابات مقدماتی در ایالت نیوهمپشایر دیشب یا به وقت ما امروز صبح، با یک برنده و سه کاندیدای خوشحال به پایان…

همه اخبار