کد خبر : 5253

در هفته پیش رو با موجی از گرما روبرو هستیم که خوزستان را تا دمای 50 درجه و تهران را تا 40 درجه گرم خواهد کرد.

هواشناسی اعلام کرده در هفته پیش رو با موجی از گرما روبرو هستیم که خوزستان را تا دمای 50 درجه و تهران را تا 40 درجه گرم خواهد کرد.

در ریتم امروز تلاش کردیم به شما بگوییم چگونه از خود دربرابر بیماری ناشی از گرما و دمای شدید محافظت کنید

ارسال نظر