کد خبر : 6041

فکر می‌کنید هزینه درمان و بستری شدن برای کرونا در بیمارستان چقدر است؟ در این ویدیو واقعیت عجیب این ماجرا را ببینید.

پیام نو| درمان کرونا چقدر آب می‌خورد؟

فکر می‌کنید هزینه درمان و بستری شدن برای کرونا در بیمارستان چقدر است؟

در این ویدیو واقعیت عجیب این ماجرا را ببینید.

ارسال نظر