کد خبر : 6044

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و نزدیکی ماه محرم و عزاداری حسینی، نظرات متفاوتی درباره برگزاری این مراسم وجود دارد. در ریتم نگاهی کردیم به موافقان و مخالفان برگزاری مراسم محرم و چگونگی آن.‌

پیام نو| با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و نزدیکی ماه محرم و عزاداری حسینی، نظرات متفاوتی درباره برگزاری این مراسم وجود دارد. در ریتم نگاهی کردیم به موافقان و مخالفان برگزاری مراسم محرم و چگونگی آن.‌

ارسال نظر