کد خبر : 6048

در ریتم از سلطان جدیدی گفتیم که فعلا اصلا شاکی ندارد؛ سلطان قبر! که گفته می‌شود تا 60 میلیون اختلاف قیمت نیز برای هر قبر دریافت می‌کرده است.‌

در ریتم از سلطان جدیدی گفتیم که فعلا اصلا شاکی ندارد؛ سلطان قبر! که گفته می‌شود تا 60 میلیون اختلاف قیمت نیز برای هر قبر دریافت می‌کرده است.‌

ارسال نظر