کد خبر : 6049

املاک بنیاد، بازی اسم‌ها، وسوسه انتخاباتیرئیس بنیاد مستضعفان، پرویز فتاح در برنامه تلویزیونی نام‌های زیادی را مطرح که مستأجر این بنیاد هستند. از کاخ مرمر گرفته تا ساختمانی هزار و 800 متری در ولنجک که در اختیار محمود احمدی‌نژاد است.

رئیس بنیاد مستضعفان، پرویز فتاح در برنامه تلویزیونی نام‌های زیادی را مطرح که مستأجر این بنیاد هستند. از کاخ مرمر گرفته تا ساختمانی هزار و 800 متری در ولنجک که در اختیار محمود احمدی‌نژاد است.

در ریتم به صحبت‌های فتاح و واکنش افراد پرداخته‌ایم.

ارسال نظر