کد خبر : 6150

چیزی درباره خون‌بس می‌دانید؟ رسمی که زندگانی زنان را سیاه می‌کند.‌

پیام نو| چیزی درباره خون‌بس می‌دانید؟ رسمی که زندگانی زنان را سیاه می‌کند.‌

سالیان طولانی این رسم که به ازای قتل یا هتک حرمت، از طایفه مقابل به آنها دختری داده می‌شد تا خونریزی و نزاع‌ پایان یابد. در ریتم امروز به این رسم و پیامد‌های ثبت آن به عنوان سنت معنوی پرداخته‌ایم.

ارسال نظر