کد خبر : 6554

کودکانی علاوه بر چالش یادگیری باید ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی را نیز رعایت کنند

به گزارش پیام نو، با وجود همه نظراتی که مطرح شدند، مدارس در دوران شیوع کرونا به صورت حضوری بازگشایی شد.

کودکانی که علاوه بر چالش مدرسه و یادگیری باید ماسک و فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند و حتی دیگر زنگ تفریح نخواهند داشت.‌

کلاس‌اولی‌هایی که اولین مواجهه آنها با بوی ماه مهر، بوی مواد ضدعفونی خواهد بود و به‌جای فرایند دوستیابی باید فاصله گذاشتن با دیگران را مشق کنند.

در ریتم، گزارشی درباره این چالش داشته‌ایم.

ارسال نظر