کد خبر : 8404

تهدید انگلیسی-فارسی ترامپ توسط نماینده رشت

نماینده رشت پیامی به زبان انگلیسی برای دونالد ترامپ فرستاد.

پیام نو| ویدیویی از محمدرضا احمدی سنگری، نماینده رشت در مجلس منتشر شده که پیامی به زبان انگلیسی برای دونالد ترامپ فرستاده و وعده انتقام داده است.‌‌

 

ارسال نظر