کد خبر : 9002

داستان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران؛

انتخابات سوم ماندگارترین و تاثیرگذارترین چهره را در تاریخ ایران به کرسی نشاند.

به گزارش پیام نو بعد از دو ریاست‌جمهوری پرحادثه اول و دوم، سال ۱۳۶۰ تنها سالی شد که دو انتخابات ریاست‌جمهوری در آن برگزار شد، انتخابات مهر ۶۰ اما رئیس‌جمهوری را بر کرسی نشاند که ماندگارترین و تأثیرگذارترین چهره صحنه سیاست ایران در سال‌های پس از آن شد.

در این قسمت، خلاصه ماجرای سومین و چهارمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران را مرور می‌کنیم.

ارسال نظر