کد خبر : 9245

گفت‌وگوی پیام نو با دو جامعه‌شناس؛

پیام نو درباره فرزندکشی در ایران با دو جامعه‌شناس به گفت‌وگو پرداخته است.

پیام نو| «فرزندکُشی‌» واژه‌ای است که این روزها جامعه را در بهت فرو برده است.

هرازگاهی خبر قتل یک فرزند توسط والدینش از گوشه و کنار کشورمان به گوش می‌رسد؛ از رومینا اشرفی تا بابک خرمدین.

پیام نو در گزارشی اختصاصی با دو جامعه‌شناس دراین باره به صحبت پرداخته است. 

ویدئو گزارش را ببینید

ارسال نظر