کد خبر : 9331

پیام نو در گزارشی اختصاصی درباره قطعی آب به سراغ ابراهیم رمضانی، رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه رفته است.

پیام نو|‌ این روزها در کنار قطعی برق، از گوشه و کنار شهرهای مختلف خبر قطع و کاهش فشار آب شرب نیز به گوش می‌رسد.

این اتفاق در حالی رخ داده که هنوز اولین ماه فصل تابستان به پایان نرسیده است.

پیام نو در گزارشی اختصاصی درباره قطعی آب به سراغ ابراهیم رمضانی، رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه رفته است و او می‌گوید: مصرف بخش اعظمی از آب شیرین، در بخش کشاورزی است.

ویدئو گزارش را ببینید 

ارسال نظر