کد خبر : 480

پلیس البرز هشدار داد:

از آنجا که تلویزیون های ضد انقلاب در این چند روز مردم را به تجمع در پنجم دی دعوت کردند، پلیس نگران سلامت شهروندان است

پلیس البرز با ارسال پیامک برای شهروندان از آنها خواسته است که در تجمعات روزهای آتی شرکت نکنند.

 بدنبال ارسال این پیامک از سوی یکی از شهروندان به «پیام نو»، خبرنگار ما در تماس با پلیس 110 خواستار صحت و سقم این موضوع شد و اپراتور مربوطه پاسخ داد: از آنجا که تلویزیون های ضد انقلاب در این چند روز مردم را به تجمع در پنجم دی دعوت کردند، پلیس نگران سلامت شهروندان است ؛ به همین خاطر از دیشب هم مدام تلویزیون در حال زیرنویس است که کسی در تجمعات شرکت نکند. این پیامک هم به آن دلیل ارسال شده است.

WhatsApp Image 2019-12-25 at 12.00.50

 

ارسال نظر