کد خبر : 74

رئیس جمهور با استیضاح محمودحجتی وزیر جهادکشاورزی موافقت کرد. بدین ترتیب جلسه استیضاح وی منتفی شد.

رئیس جمهور با استیضاح محمودحجتی وزیر جهادکشاورزی موافقت کرد. بدین ترتیب جلسه استیضاح وی منتفی شد.

به گزارش پیام نو این خبر را علی اکبر رنجبرزاده نماینده مجلس شورای اسلامی تائیدکرده است.

پیش از این قرار بود که جلسه استیضاح این وزیر کابینه روز سه شنبه برگزار شود. حجتی چندین روز است که استعفا داده است.  اما رئیس جمهور این استعفا را نپذیرفته بود.

ارسال نظر