کد خبر : 67

مدیرعامل خانه سینما در پی برخی ابهامات و نکات در روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سینما اطلاعیه‌ای داد.

به گزارش پیام‌نو، طبق اعلام روابط عمومی خانه سینما، در متن اطلاعیه‌ای که از سوی منوچهر شاهسواری به سه صنف تهیه‌کنندگان، پخش کنندگان و سینماداران ابلاغ شده، آمده است: « نظر به مسائل، ابهامات، سوالات در روند اجرای مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سینما، نکات ذیل جهت اطلاع و رعایت به اصناف تهیه کنندگان، پخش کنندگان و سینماداران ابلاغ می شود.

بدیهی است با عنایت به قوانین، آیین نامه ها، دستور العمل‌ها و رعایت دقیق آن توسط اصناف فوق الذکر، از این پس شاهد کمترین اختلاف و سوء برداشت در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود.

۱ -  حسب نامه شماره ۳۴۷۲/۳۶۰/ ص مورخ ۱۴ بهمن ماه ۹۶ معاونت مالیات بر ارزش افزوده و با استناد به بند ۲ این نامه،هیچ گونه فراخوانی از تهیه‌کنندگان حقیقی سینما جهت ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده به عمل نیامده است. لهذا سینماداران و پخش‌کنندگان تحت هیچ عنوان مجاز به کسر مالیات بر ارزش افزوده از تهیه کنندگان حقیقی نمیباشند.

۲ - تهیه‌کنندگان حقیقی و حقوقی مکلف هستند در ازاء خرید کالا و خدمات در جریان فعالیت تولیدی خود همچون سایر مودیان ارزش افزوده مندرج در فاکتورهای صادره را پرداخت نمایند.

۳ -  تهیه کنندگان حقوقی مشمول ثبت نام و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.

۴ - نظر به اینکه حسب قوانین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهیه کننده فیلم شخص حقیقی است،  لذا کلیه تهیه‌کنندگان دارای پروانه ساخت سینمایی حرفه‌ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند.

۵ -  سینماداران مکلف هستند با توجه به قوانین مطروحه فوق الذکر،  صرفا نه درصد(۹٪) از حق السهم صاحبان سینما را به عنوان ارزش افزوده پرداخت نمایند.

تبصره ۱ : سینماداران با توجه به پروانه مالکیت فیلم ، حق کسر مالیات بر ارزش افزوده را از مالکین حقیقی فیلم سینمایی ندارند.

تبصره ۲ : سینماداران با توجه به پروانه مالکیت تهیه کنندگان حقوقی، مکلف به کسر نه درصد (۹٪) از حق السهم مالک فیلم (حقوقی) و واریز آن به سازمان مالیاتی هستند.

۶ -  پخش کنندگان سینما به دلیل ماهیت حقوقی، لازم است دراجرای موارد ذیل با دقت اهتمام نمایند.

۶-۱  دفاتر مالی موسسات پخش فیلم می‌بایست بر اساس شیوه دفاتر حق العمل کاری تنظیم شود. در این شیوه وجوه دریافتی از سینماها باید بعنوان درآمد مالکین فیلم ثبت و نگهداری شود.

۶-۲  فاکتور هزینه‌هایی که موسسات پخش،  به نیابت از تهیه کنندگان و مالکان فیلم انجام می دهند ، باید به نام تهیه کنندگان صادر و پخش کنندگان با همین ویژگی در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

 ۶-۳  نظر به اینکه موسسات پخش فیلم،دارای شخصیت حقوقی هستند و می‌بایست، نسبت به ثبت نام ارزش افزوده اقدام نمایند. در صورت اجرای درست نگهداری دفاتر مالی،  موسسات پخش بر اساس بندهای الف و ب  این اطلاعیه ، مالیات ارزش افزوده تنها به ده درصد (۱۰٪) دریافتی پورسانت ( هزینه حق العمل کاری ) تعلق می گیرد. بدین معنی که کمتر از یک درصد از پورسانت حق پخش،بعنوان مالیات بر ارزش افزوده باید به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد.

۶-۴  موسسات پخش بر این اساس حق کسر مالیات بر ارزش افزوده از تهیه‌کنندگان را  به هیچ عنوان نخواهند داشت.

۷-  بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده به شماره ۳۱۷۵۳/۲۵۹/۲۱۳ و ماده ۵۲ آن کسر هرگونه وجوهی از سوی سینماداران - همچون عوارض شهرداری- در کلیه سینماهای تهران و شهرستان‌ها ممنوع است.»

ارسال نظر