گُله گُله در پارک شوش نشسته‌اند و علنی و بدون ترس شیشه می‌کشند. گاه از فرط نشئگی از نیمکت سرد پارک به زمین می‌افتند، لبخند می‌زنند و دهان بی‌دندانشان بیرون می‌ریزد. اینجا اولین مرکز کشور است که به شکل پایلوت افتتاح شد. بیشترشان زن هستند و بسیاری از آنها شب و روزشان را در مرکز جامع کاهش آسیب بانوان می‌گذرانند و به رایگان از تسهیلات «مؤسسه نور سپید هدایت» استفاده می‌کنند. عکاس: وحید سرابی

کد خبر: 10878