کد خبر : 1186

اینجا کردستان است؛ گوشه ای از ایران عزیز ما. جایی که شهروندانش کار و کارخانه ندارند؛ اما نان دارند. نانی که گاهی خونبهای جانشان می شود. آنها همین جان ناقابل را به کف گرفته اند تا نانی به سفره زن و بچه هایشان ببرند.

ارسال نظر