| 13:02   

پیام نو| بخشی از زنان جامعه به دلیل فقر یا دیگر مشکلات در زندگی درگیر بیماری اعتیاد می شوند و برخی به دلیل عدم حمایت و پشتیبانی کافی از سوی خانواده ، نهادهای مسئول و جامعه آواره کوچه و خیابان می شوند. این گزارش برخی زنان آسیب دیده در شهر تهران را به تصویر می کشد. عکس : فهیمه خواهی

کد خبر: 14337