اهواز امروز مانند برخی دیگر از شهرهای خوزستان غرق در خاک شد و شعاع دید در ظهر امروز به کمتر از ۲۰۰ متر رسید

کد خبر: 3019