آینده‌پژوه برجسته استرالیایی تحلیل کرد؛

آینده‌پژوه برجسته استرالیایی پاکستانی‌الاصل با نگاهی آینده‌پژوهانه به شیوع بحران کرونا در جهان پرداخته است.

همه اخبار