ماجرای تروری که می‌گفتند ترور نیست یا اردشیر حسین‌پور، قربانی عملیات موساد

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۳۸۵. حوالی بامداد. دانشگاه شیراز. پیکر یک استاد دانشگاه در محل سکونتش پیدا می‌شود.

همه اخبار