بخش سوم گفت‌وگوی پیام نو با استاندار خوزستان؛

استاندار خوزستان میهمان پیام نو بود و در گفت‌وگویی به واکاوی معضلات خوزستان پرداخت.

همه اخبار