رئیس دولت اصلاحات:

سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در سخنانی به مساله آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی، توجه به اقشار کم درآمد و آسیب…

همه اخبار