کد خبر : 8671

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، صداوسیما یا جای دیگر؟

«منبع مطلع» که پرس تی‌وی از قولش این همه خبر تولید می‌کند کیست؟

پیام نو| پرس تی‌وی، دست‌بردار نیست. اخبار منفی و روایت‌های غیرواقعی آقای «منبع مطلع» از مذاکرات وین همچنان ادامه دارد. ادعاهایی که وزارت خارجه صریح‌تر و صریح‌تر آن‌ها را تکذیب می‌کند اما گوش شبکه انگلیسی‌زبان صداوسیما بدهکار نیست.‌

اما این «منبع مطلع» که پرس تی‌وی از قولش این همه خبر تولید می‌کند کیست؟ اهالی رسانه، یکی دو نام را مطرح کرده اند که می‌توانند این منبع مطلع باشند. اولی اگر درست باشد، پروژه داخلی صداوسیما با همکاری مخالفان قدیمی برجام را آشکار می‌کند، اما گزینه دوم معنایی به مراتب غریب‌تر دارد: ساز مخالف را مخالفان دولت و برجام در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌نوازند.‌

 

 

ارسال نظر