سردار رحیمی:

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: تنها دو درصد در پیامک‌های کشف حجاب خطا وجود دارد.

همه اخبار