کد خبر : 10116

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت:

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داد که امکان ظهور یک ویروس جدید و مهارنشدنی وجود دارد.

به گزارش پیام نو، "تدروس آدهانوم" دبیرکل سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که ممکن است یک ویروس جدید "در مقطعی" ظهور کند که قابل مهار نباشد و به همین دلیل خواستار تقویت و توانمند ساختن این سازمان شد.

آدهانوم در جلسه وزرای بهداشت و دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ گفت: این یک قطعیت بیولوژیکی است که در مقطعی، ویروس دیگری ظاهر می شود که ما به سادگی نمی توانیم آن را مهار کنیم.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا از همه‌گیری کنونی درس بگیرند و برای بیماری بعدی آماده شوند.

وی تاکید کرد: برای این منظور جهان به یک سازمان جهانی بهداشت تقویت شده، توانمند و با حمایت مالی پایدار نیاز دارد، یک سازوکار مالی جدید برای اطمینان از واکنش سریع به بیماری های همه‌گیر.

منبع: ایسنا

ارسال نظر