کد خبر : 1988

گزارش اختصاصی «پیام نو» از ادعایی بزرگ در یک دادگاه جنجالی

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات رضا عظیمی مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و دیگر متهمان این پرونده، با اتهاماتی به یکی از مقام های سابق قضایی به پایان رسید.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات رضا عظیمی مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و دیگر متهمان این پرونده، با اتهاماتی به یکی از مقام های سابق قضایی به پایان رسید.

به گزارش «پیام نو» دادگاه عظیم خودرو به عنوان یکی از پر شاکی ترین پرونده های قضایی بیستم اسفندماه جاری برگزار شد. در این پرونده مدیران شرکت عظیم خودرو به پیش فروش خودرو به میزانی بیشتر از مجوز متهم شده اند.

در جریان جلسه رسیدگی به این پرونده، نماینده دادستان اتهامات متهمان این دادگاه را قرائت کرد. متهم ردیف اول در جریان قرائت کیفرخواست اعتراض خود به هر بخش از کیفرخواست را با بلند کردن دستش نشان داد. بعد از آن برخی از شاکیان به بیان دلایل شکایت خود پرداختند. در انتها نیز قاضی دادگاه ختم رسیدگی به نخستین جلسه را اعلام کرد و سخنان متهم ردیف اول به جلسه آتی دادگاه موکول شد.

در این هنگام رضا عظیمی متهم ردیف اول با دادو فریاد خواستار بیان سخنان خود شد. وی در جریان همین سخنان ادعایی را درباره یکی از مقامات قضایی سابق مطرح کرد.

در جریان رسیدگی به اتهامات نیز یکی از شاکیان مدعی ارتباط خود با عباس جعفری دولت آبادی شد.

او با اشاره به اختلاف خود با مدیرعامل عظیم خودرو و انصراف از خرید، گفت: «چند روز بعد از انصراف، پول به حساب واریز شد، به گفته ام عمل کردم و نزد دادستان تهران (جعفری دولت آبادی) که از دوستان بود و به واسطه رابطه قضایی که داشتم درخواست کردم، به فوریت آگهی هایشان قطع شود و تشخیص دادم که فرآیند شرکت منتهی بر کلاهبرداری خواهد شد، متاسفانه متهم هنوز ادب نشده و احتیاج به تنبیه بیشتری دارد.»

شاید همین بخش از سخنان این شاکی موجب عصبانیت رضا عظیمی مدیرعامل عظیم خودرو شده است. چرا که او در جریان سخنان خود پس از پایان دادگاه خطاب به آن فرد گفت: «شما چکاره هستید که با دوستتان دادستان تهران (جعفری دولت آبادی) با شرکت دشمنی شخصی میکنی، که آگهی قطع میکنی و بازداشت میکنی، مردم بدانید از من باج می خواستند، من ندادم بعد این بلا را سر شما آوردند.»

 

 

 

ارسال نظر