کد خبر : 3844

سرعتی زن ملی پوش ماندنی شد

محمد موسوی پس از تجربه حضور در کشورهای خارجی تصمیم گرفت برای فصل بعد به ایران برگردد و به تیم والیبال سایپا پیوست.

 

به گزارش پیام نو؛ سید محمد موسوی با اینکه می داند هر چقدر هم مبلغ قرارداد تیم های اروپایی پایین باشد باز هم به صرفه تر از ایران است اما درباره پوشیدن لباس نارنجی پوشان می گوید:« به چند دلیل من در لیگ ایران ماندم. با اینکه سه چهار پیشنهاد خوب اروپایی داشتم ،هر طور می دیدم از نظر مالی به نفعم بود اما نمی توانم سالن خالی از تماشاچی ، شهر با محدودیت  بابت کرونا را تحمل کنم. حداقل اینجا خانواده و دوستانم هستند و شرایط سخت را برایم قابل تحمل می کنند. از طرف دیگر پارسال که من از شهرداری ارومیه رفتم خسارت زیادی به آقا مصطفی خورد، خواستم پارسال را جبران کنم تا سال آینده که دوباره به اروپا برگردم.»

سرعتی زن ملی پوش اما از بازی در لیگ یاران راضی است:« من یک ماه درگیر سبک و سنگین کردن شرایط برای انتخاب تیمم بود اما راضی ام با سایپا تمام کردم.»

 

ارسال نظر