کد خبر : 414

اسکات موریسون کوتاه آمد

اسکات موریسون البته افزود که نمی‌توان هیچ کدام از آتش‌سوزی‌ها را مستقیما نتیجه گرمایش زمین خواند.

 نخست‌وزیر استرالیا پذیرفت که تغییرات اقلیمی در آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای که در روزهای اخیر این کشور را درگیر کرده، نقش دارد. به گزارش بی‌بی‌سی، اسکات موریسون البته افزود که نمی‌توان هیچ کدام از آتش‌سوزی‌ها را مستقیما نتیجه گرمایش زمین خواند. موریسون که از حزب راست‌گرای لیبرال استرالیا می‌آید، از مدافعان صنعت سوخت‌های فسیلی است. او، مانند بسیاری از سران احزاب راست‌گرای دیگر در کشورهای غربی متهم است تغییرات اقلیمی را به اندازه کافی جدی نگرفته و برای مقابله با آن تلاش کافی ندارد.

 

ارسال نظر