کد خبر : 5157

سازمان ورزش شهرداری تهران خبر داد:

سازمان ورزش شهرداری تهران با همکاری فدراسیون بولینگ و بیلیارد، فرصت های مناسب جهت سرمایه گذاری ایجاد باشگاه های بولینگ و بیلیارد در مناطق پایتخت را ایجاد می کند.

 

به گزارش پیام نو؛ در دیدار مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران و رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، استفاده از اماکن شهری جهت ایجاد باشگاههای بولینگ و بیلیارد مورد تاکید قرار گرفت.

در این دیدار که میان "امیر محسنی" و "محمدرضا مقصودلو" انجام شد، ارائه آموزش های عمومی در حوزه ورزش بیلیارد و بولینگ به ویژه در مناطق جنوبی شهر نیز مطرح و مقرر شد فضاهای شهری مناسب که امکان ارائه آموزش و نیز توسعه باشگاههای ورزشی مرتبط را دارند، معرفی و زمینه های لازم برای توسعه بیلیارد و بولینگ در پایتخت ایجاد شود.

زمینه سازی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد فرصت جهت توسعه ورزش هایی چون بولینگ و بیلیارد که مورد توجه عموم قرار دارد، از جمله رویکردهایی است که در حوزه ورزش عمومی دنبال می شود.

منبع: ایلنا

ارسال نظر