کد خبر : 8210

تلخ و تکان‌دهنده از سیستان و بلوچستان؛

کودکان باید در چاه بروند یا تا کمر در قنات شنا کنند تا آب بیاورند.

 

پیام نو| جایی را تصور کنید که مردمان‌اش دسترسی خوبی به توالت و حمام ندارند، سطح بهداشت پایین است و آب مناسب برای نوشیدن هم وجود ندارد. زندگی در چنین جایی قطعا بسیا سخت است اما ۱۰‌ها هزار نفر در جایی از ایران همین‌طور زندگی می‌کنند.

آوردن آب بر عهده کودکان و زنان است. آنها باید در چاه بروند یا تا کمر در قنات شنا کنند تا آب بیاورند. رنجی که هر بار تکرار می‌شود. آنها در جایی از ایران زندگی می‌کنند که هرچند نامش فنوج است اما گویی در نقشه ایران گم شده‌است.

 

ارسال نظر