نتایج جستجو
  • پدرشوهر سابقم بازنشسته یکی از ارگان‌های نظامی است، اصلا انتظار چنین نقشه‌ای را از ایشان نداشتم. ایشان کاملا با قوانین آشنا بود و حتی در اولین جلسه دادگاه به من گفت «هیچ کاری نمی‌توانی با من بکنی».