نتایج جستجو
  • در نهایت، تصمیم گرفتیم سه سایت نظامی ایران را بزنیم و چندین اقدام دیگر انجام دهیم. گفتم می‌خواهم مطمئن باشم که همه با هم توافق داریم, بنابراین می‌توانستم به ترامپ بگویم که مشاوران وی، متفق‌القول یک پیشنهاد را ارائه می‌دهند.