مصدق
  • تلاش‌های وکلا رهیافت‌هایی بی بدیل در حفظ و پاسداری از حقوق ملت به ارمغان خواهد آورد.

  • یکی از چهره‌های شاخص انقلاب، بدون شک آیت‌الله طالقانی است.

  • 29 اردیبهشت سال 1258 در خانواده‌ای اشرافی به دنیا اومد. پدرش وزیر دفتر ناصرالدین شاه و از نوادگان آقا محسن آشتیانی، جد اعلای خاندان مستوفیان بود؛ فردی که چندین تن از نوادگان‌اش به نخست‌وزیری رسیدند.