چیدمان
  • در نمایشگاه چیدمان موزی که در دیوار نصب شده بود، به مبلغ 120 هزار دلار به فروش رسید. در این زمان یک نفر این موضوع را خورد. فیلم این ماجرا را ببینید